01 december 2020 Geleideconstructies voor de veiligheid

Voor onze klant Soga leverden wij stevige geleideconstructies met een hoogte van maar wel 120cm en de bijhorende eindelementen.

Met als eigenschap H4b/W5 vormt ons systeem de perfecte oplossing als scheiding tussen de drukke RO en de naastliggende passage voor voetgangers, fietsers & ruiters.

De Bonte draagt kwaliteit en veiligheid steeds hoog in het vaandel.

Wij zijn blij een oplossing te bieden aan de zwakke weggebruikers die de Hertenlaan dienen te passeren.

Wist je dat het Agentschap Wegen & Verkeer de hele ecopassage vernieuwd in het kader van OZON (Ontsnippering van het ZONiënwoud), een Europees Life+-project. Volg hier het hele project.

Wat zijn we vereerd dat De Bonte hier deel van mag uitmaken !