30 September 2012 Betonfabriek De Bonte – Van Hecke reduces road obstructions! (GrondWegWaterbouw 09 2012)

ARTICLE – Betonfabriek De Bonte – Van Hecke zorgt voor minder hinder! – GrondWegWaterbouw 092012