28 januari 2020 De Bonte infiltreert

De Bonte leverde voor de firma Willemen Infra ongeveer 500m U-vormige infiltratiegoten. De elementen werden geplaatst op de werf te Zwalm Roborst. De U-kanalen werden voorzien van infiltratieopeningen zowel in de bodem als in de zijwanden. De openingen in zijwanden werden tijdens de productie opgevuld met poreus beton.